Välkommen till Savantic, Leyla Isaeva!

Vi säger välkommen till Leyla, vår nya utvecklare!

Leyla Isaeva

Leyla disputerade 2015 vid Uppsala Universitet, på beräkningar av elektronisk struktur inom den kondenserade materiens teori. Efter det har hon haft en Postdok-tjänst på SISSA i italienska Trieste, där hon utvecklade en ny teori för värmeöverföring i kristaller och glas, och hon skapade även mjukvara för att implementera teorin. En artikel som beskriver resultatet av hennes forskning på SISSA publicerades nyligen i Nature.

Hos Savantic kommer Leyla att arbeta med Machine Learning och dataanalys. Det ser vi fram emot!

Published: 11/09/2019