Research

Forskning

Att kunna leverera forskarvärldens kunskap på näringslivets villkor kräver mer än att bara vara disputerad. Det kräver ett engagemang för forskning och för de grundläggande metoder och principer man använder vid forskning. Det kräver också en förståelse för vad som krävs för att  forskningsresultat ska kunna skapa affärsnytta. Savantic vet att denna kunskap gör stor skillnad vid problemlösning. Att ha den aktuell och på topp är något som vi prioriterar högt. Därför har vi våra interna forskardagar varje år, en gång på hösten och en gång våren. Alla våra konsulter som har möjlighet deltar för att bidra till våra olika forskningsområden.

Utöver intern forskning bedriver vi flera externa forskningsprojekt där vi deltar som resurser eller som handledare för studenter och doktorander.

 

Forskardagar

Savantic anordnar forskardagar två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Sammanlagt sex dagar om året kommer alla våra medarbetare till kontoret för att tillsammans fördjupa oss i något forskningsområde.

Publicerad: 08/11/2016

SAMS-Mistra

SAMS-Mistra har som syfte att fördjupa kunskapen om specifika innovationer för tillgänglighets­­tjänste­r och nya kombinationer av dessa innovationer, med avseende på deras tekniska konfigurationer (inklusive provning i pilotskala), institutionella förutsättningar och användarperspektiv.

Publicerad: 08/11/2016

BIG 4

Savantic deltar i ett Horizon 2020 och Marie Curie Sklodowska Action projekt, BIG 4 .

Publicerad: 05/11/2016

Savanda

Savanda är Savantics kombinerade andningsbälte och avslappningsspel för barn. Bältet, som är avsett för sjukvården, bygger på öppen kod, och det fysiska bältet är gjort av material som finns tillgängligt på konsumentmarknaden.

Publicerad: 05/11/2016