Styrelse

Stefan Csillag

Stefan Csillag

Ordförande

Stefan är professor i fysik vid Stockholms Universitet och grundade Savantic tillsammans med Claes Orsholm.

Thomas Arctaedius

Thomas Arctaedius

Ledamot

Thomas är disputerad fysiker med lång erfarenhet som entreprenör. Han har startat flera bolag, främst inom konsultbranschen. Idag arbetar Thomas som VD på ayond AB.

Marcus Weiland

Marcus Weiland

Ledamot

Marcus undervisar i affärsutveckling med artificiell intelligens. Han har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot autonoma system från KTH och en Executive MBA från Handelshögskolan. Med den kombinationen bidrar Marcus med en gedigen erfarenhet av att koppla samman forskarvärldens teknikkunskap med näringslivets affärsmässighet.

Gustav Kristiansson

Gustav Kristiansson

Ledamot

Gustav tog plats i Savantics styrelse i juni 2019. Han har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och är utbildad i fordonsteknik vid KTH. Autonoma fordon är hans specialitet. Förutom styrelsearbetet medverkar han i egenskap av affärsstrateg även i det operativa arbetet med att strukturera och utveckla verksamheten för framtiden.

Steffen Muschter

Steffen Muschter

Ledamot – de anställdas representant

Steffen har disputerat i fysik vid Stockholms Universitet. Han började på Savantic 2015 och sedan dess har han bland annat jobbat som utvecklare, med fokus på simuleringar för stålugnar, utredare med fokus på videoanalys i Stockholms tunnelbana och som dataanalytiker.

Johanna Öberg

Johanna Öberg

Suppleant

Johanna är suppleant för de anställdas representant i styrelsen. Hon har jobbat på Savantic sedan 2017, med programvaruutveckling som specialitet. Hennes stora drivkraft i företaget är känslan av att det finns en gemensam superkraft som hon och kollegerna kan använda för att lösa ”olösliga” problem tillsammans.