SAVIA

SAVIA

SAVIA är vårt koncept som består av vår expertis, våra beprövade algoritmer och processer med affärsnytta i fokus som tar fram nya lösningar på kundens problemställningar. Med SAVIA går det snabbt att omsätta en idé till en prototyp, genom att vi använder våra algoritmer som byggblock och med hjälp av en god kundrelation som gör det enklare att fånga upp kundkraven.

SAVIA omfattar allt från sensorer och Internet of Things (IoT) till avancerad analys. Konceptet är väl beprövat av våra kunder. Förutom traditionella metoder för optimering, analys och simulering innehåller SAVIA också teknologier som Data Fusion, Advanced Data Analytics och AI (t.ex. Machine Learning och Deep Learning).

Artificiell Intelligens och Machine Learning

Machine Learning är ett begrepp inom Artificiell Intelligens (AI) och omfattar flera olika tekniker. Deep Learning (t.ex Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks) och Reinforcement Learning är två av de tekniker som ofta nämns i samband med AI och Machine Learning.

Publicerad: 05/11/2016

Advanced Data Analytics

Advanced Data Analytics är ett brett begrepp som omfattar metoder och tekniker för att leta efter information i data, som hjälper till med förändringar och förbättringar för att skapa affärsnytta.

Publicerad: 05/11/2016

Data Fusion

Data Fusion är benämningen på de processer som kan samla och analysera all tillgänglig data om ett och samma fysiska objekt, från en mätning där många olika sensorer och mätmetoder använts.

Publicerad: 05/11/2016